Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus

Ammatillisen perustutkintoon johtavan koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä, mikä tarkoittaa yleensä kolmen vuoden opiskelua.

 

Toiminnallinen opiskelu toteutetaan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla. Ammatillinen perustutkinto sisältää vähintään 30 osaamispistettä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.

 

Opintoihin kuuluvat myös ammattiosaamisen näytöt. Näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, kuinka hyvin hän on saavuttanut opintojen tavoitteet. Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat osiot ja ammattiosaamisen näytöt, hän saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

 

Koulutustarjontataulukko