Ammatillinen erityisopetus

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

 

Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan pienryhmissä. Useimmiten pääpaino on tekemisessä, ei niinkään teoriassa. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä.

 

Ammatillisten erityisoppilaitosten koulutustarjonnan löydät koulutustarjontataulukosta. Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.

 

Ammatinvalinta.fi-sivusto on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, heidän huoltajilleen sekä ohjaus- ja opetushenkilöstölle suunnattu sivusto, jota voi hyödyntää opinto-ohjauksen tukena valmentavassa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa.